КАБЕЛИ И СНОПИ

2023-07-03

Кабелен сноп, известен още като кабелен сноп, кабелен комплект, кабелен комплект или кабелен тъкачен стан, е низ от кабели и/или проводници, които предават сигнали. Кабелите са свързани заедно със скоби, кабелни връзки, кабелни връзки, ръкави, електрическа лента, тръбопровод.

Обикновено се използва в отбраната и автомобилите, както и в строителни машини. Проводниците и кабелите могат да бъдат по-добре защитени срещу неблагоприятните ефекти от вибрации, износване и влага.